Ranking szkół

Ranking szkół według: Średnia liczeba uczniów w klasie
Nr.SzkołaWartość
1XXX Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela
2IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta
3X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II w ZSO nr 8
4II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej
5XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie
6XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
7XI Liceum Ogólnokształcące im. J.W. Zembrzuskich
8XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
9XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta
10III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
11IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
12V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
13VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego
14VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki
15VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
16XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych
17XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
18XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi
19Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy
20Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie
21Liceum Ogólnokształcące w ZS w Mosinie
22XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Zygalskiego
23I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego
24XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Hipolita Cegielskiego
25Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
26XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Andersa w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1
27XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
28Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny
29XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
30II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu
31Liceum Ogólnokształcące w ZS Pobiedziskach Letnisku
32III Liceum Ogólnokształcące w ZS1 w Swarzędzu
33XXVIII Liceum Ogólnokształcące im.Bolesława Chrobrego
34Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
35XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
36XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Michała Drzymały
37Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym
38Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku
39XXII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Chemicznych
40Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
41XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka
42XXXIV Liceum Ogolnokształcące im. Mikołaja Kopernika
43XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi

Powered by Drupal - Modified by Danger4k