Ranking szkół

Ranking szkół według: Średnia liczba uczniów przypadających na 1 nauczyciela
Nr.SzkołaWartość
1XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Hipolita Cegielskiego
2I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego
3Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
4XXVIII Liceum Ogólnokształcące im.Bolesława Chrobrego
5Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny
6XI Liceum Ogólnokształcące im. J.W. Zembrzuskich
7XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta
8Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
9II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej
10III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
11IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
12V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
13VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego
14VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki
15VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
16IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta
17X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II w ZSO nr 8
18XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Andersa w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1
19XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
20XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie
21XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
22XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
23XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych
24XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
25XXII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Chemicznych
26XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka
27XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
28XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Zygalskiego
29XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
30XXX Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela
31XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Michała Drzymały
32XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi
33XXXIV Liceum Ogolnokształcące im. Mikołaja Kopernika
34XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi
35II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu
36III Liceum Ogólnokształcące w ZS1 w Swarzędzu
37Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku
38Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
39Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy
40Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym
41Liceum Ogólnokształcące w ZS Pobiedziskach Letnisku
42Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie
43Liceum Ogólnokształcące w ZS w Mosinie

Powered by Drupal - Modified by Danger4k