SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Szkoły
Gmina / dzielnica Poznanianależy do zespołu szkół
Profil klasyPrzedmiot wiodący 1Przedmiot wiodący 2Punktowany przedmiot na rekrutacji

Javascript is required to view this map.

Szkoły i klasy
SzkołaKlasyOpcje
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego[Porównaj]
Abakus[Porównaj]
Columbus[Porównaj]
Europa[Porównaj]
Medicus[Porównaj]
Omega gr.1[Porównaj]
Omega gr.2[Porównaj]
Medicus francuski gr.1[Porównaj]
Medicus francuski gr.2[Porównaj]
II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej [Porównaj]
1A Medialna[Porównaj]
1B Politechniczna[Porównaj]
1C Przyrodnicza[Porównaj]
1D Akademicka[Porównaj]
1E Europejska[Porównaj]
1F Pre-IB[Porównaj]
II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu[Porównaj]
I a "Arlekin"[Porównaj]
I b "Civitas"[Porównaj]
I c "Vita"[Porównaj]
I d "Beta"[Porównaj]
I e "Olimpia"[Porównaj]
I f "Gea"[Porównaj]
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego[Porównaj]
Ia - Pitagoras[Porównaj]
Ib - Vespucci[Porównaj]
Ic - Linux[Porównaj]
Id - Norwid[Porównaj]
Ie - Chrobry[Porównaj]
If - Avicenna[Porównaj]
Ig - Linneusz[Porównaj]
III Liceum Ogólnokształcące w ZS1 w Swarzędzu[Porównaj]
AI-matematyczno-informatyczna[Porównaj]
BH humanistyczno-dziennikarska[Porównaj]
CS-sportowa[Porównaj]
DL-lotnicza[Porównaj]
ES-społeczna[Porównaj]
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej[Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
1B ekonomiczna[Porównaj]
1C biologiczno-chemiczna[Porównaj]
1D informatyczna[Porównaj]
1E politechniczna[Porównaj]
1F turystyczna[Porównaj]
1G medialna[Porównaj]
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta[Porównaj]
1A przyrodnicza[Porównaj]
1B mat-fiz[Porównaj]
1C ekonomiczna[Porównaj]
1D turystyczna[Porównaj]
1E akademicka-hum[Porównaj]
1F ekologiczna[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku [Porównaj]
IA humanistyczna[Porównaj]
IC ekonomiczna[Porównaj]
IC przyrodnicza[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie[Porównaj]
1A sportowa[Porównaj]
1B humanistyczna[Porównaj]
1C ekonomiczna[Porównaj]
1D europejska[Porównaj]
1E przyrodnicza[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny [Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
1B humanistyczna[Porównaj]
1C biologiczno-chemiczna[Porównaj]
1D biologiczno-chemiczna[Porównaj]
1E matematyczno-fizyczna[Porównaj]
1F matematyczno-fizyczna[Porównaj]
1G menedżerska[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy[Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym [Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
1B matematyczno-informatyczna[Porównaj]
1C biologiczno-geograficzna[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego[Porównaj]
1a sportowa[Porównaj]
1s1 kajakarska[Porównaj]
1s2 pływacko-siatkarska[Porównaj]
1s3 wioślarsko-koszykarska[Porównaj]
1s4 hokejowa[Porównaj]
1s5 piłkarska[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące w ZS Pobiedziskach Letnisku[Porównaj]
1A ogólna[Porównaj]
1B ogólna[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie[Porównaj]
1A humanistyczno-dziennikarska[Porównaj]
1B przyrodniczo-ekologiczna[Porównaj]
1D sportowo-obronna[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Mosinie[Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
1B matematyczna[Porównaj]
1C biol-chem[Porównaj]
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej[Porównaj]
1a - ekologiczna[Porównaj]
1b - teatralno-filmowa[Porównaj]
1c - biologiczno-chemiczna[Porównaj]
1d - dziennikarska[Porównaj]
1e - politechniczna[Porównaj]
1f - geograficzno-społeczna (integracyjna)[Porównaj]
1g - krajoznawczo-turystyczna[Porównaj]
1h - europejska[Porównaj]
1i - informatyczna[Porównaj]
VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego[Porównaj]
1a dziennikarska[Porównaj]
1b humanistyczna[Porównaj]
1c matematyczna[Porównaj]
1d matematyczno-ekonomiczna[Porównaj]
1e medyczna[Porównaj]
1f przyrodnicza[Porównaj]
1g humanistyczna[Porównaj]
1h turystyczna[Porównaj]
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki[Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
1B biologiczno-chemiczna[Porównaj]
1C przyrodnicza[Porównaj]
1D politechniczna[Porównaj]
1E dwujęzyczna[Porównaj]
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza[Porównaj]
Ia Matematyczna[Porównaj]
Ib Matematyczna[Porównaj]
Ic Matematyczna[Porównaj]
Id Matematyczno-geograficzna[Porównaj]
Ie Biologiczno-chemiczna[Porównaj]
If Biologiczno-chemiczna[Porównaj]
Ig Humanistyczna[Porównaj]
X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II w ZSO nr 8[Porównaj]
1A administracyjno-prawnicza[Porównaj]
1B informatyczno – politechniczna [Porównaj]
1C dyplomatyczno-konsularna[Porównaj]
1D przyrodnicza[Porównaj]
1E humanistyczno-filmoznawcza[Porównaj]
1 F turystyczno-marketingowa [Porównaj]
1G dziennikarska [Porównaj]
XI Liceum Ogólnokształcące im. J.W. Zembrzuskich[Porównaj]
1 biologiczno-chemiczna[Porównaj]
1 lingwistyczna[Porównaj]
1 "dialog kultur"[Porównaj]
1 humanistyczna[Porównaj]
1 matematyczna z elementami ekonomii i statystyki[Porównaj]
1 "edukacja europejska"[Porównaj]
1 wschodnioznawcza - "Polska-Wschód"[Porównaj]
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie[Porównaj]
1a biol-geog[Porównaj]
1b humanistyczna[Porównaj]
1c historyczna[Porównaj]
1d biol-chem[Porównaj]
1e mat-fiz[Porównaj]
1f geog-ang[Porównaj]
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego [Porównaj]
1a humanistyczna[Porównaj]
1b informatyczna[Porównaj]
1c biologiczno-chemiczna[Porównaj]
1d politologiczna[Porównaj]
1e językowo-geograficzna[Porównaj]
1L - Sportowa klasa lotnicza[Porównaj]
XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego[Porównaj]
1 Europa[Porównaj]
1 Humanus Press[Porównaj]
1 Humanus Lex[Porównaj]
1 Ti R (Turystyka i Rekreacja)[Porównaj]
1 GEO (geograficzno-informatyczna)[Porównaj]
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu[Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
1b mat-fiz[Porównaj]
1c geograficzna[Porównaj]
1d biol-chem[Porównaj]
XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych[Porównaj]
1LA biologiczno-geograficzna[Porównaj]
1LB geograficzno-angielska[Porównaj]
1LC dziennikarsko-teatralna[Porównaj]
XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego[Porównaj]
1a teatralna[Porównaj]
1b dziennikarska[Porównaj]
1c teatralno-filmowa[Porównaj]
1d teatralna[Porównaj]
1e policyjna[Porównaj]
1f sportowa[Porównaj]
XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Andersa w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1[Porównaj]
1 OB językowa[Porównaj]
1 OC ogólna[Porównaj]
1 OD humanistyczna[Porównaj]
XXII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Chemicznych[Porównaj]
1 L1 biol-chem [Porównaj]
1L2 europejska[Porównaj]
1L3 informatyczna[Porównaj]
1L4 humanistyczna[Porównaj]
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta[Porównaj]
1LO[Porównaj]
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka[Porównaj]
1 dziennikarska[Porównaj]
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej[Porównaj]
O/1 bankowa[Porównaj]
O/1 psychologiczno-pedagogiczna[Porównaj]
O/2 sportowo-obronna[Porównaj]
O/3 policyjna[Porównaj]
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej[Porównaj]
IA teatralna[Porównaj]
IB dziennikarska[Porównaj]
IC matematyczno-informatyczna[Porównaj]
ID europejsko-turystyczna[Porównaj]
IE biologiczno-chemiczna[Porównaj]
XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Zygalskiego[Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
1B europejska[Porównaj]
1C językowa[Porównaj]
1D sportowa[Porównaj]
XXVIII Liceum Ogólnokształcące im.Bolesława Chrobrego [Porównaj]
1 aL humanistyczna[Porównaj]
1 bL teatralna[Porównaj]
1 eL biznesowa[Porównaj]
1 fL prawno-społeczna[Porównaj]
XXX Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela[Porównaj]
I Aw[Porównaj]
I Bw[Porównaj]
Ci[Porównaj]
XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Michała Drzymały[Porównaj]
1 LO eko_turystyczna [Porównaj]
1 a sportowa [Porównaj]
1 bs piłkarska [Porównaj]
XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Hipolita Cegielskiego[Porównaj]
1La filmowa[Porównaj]
1Lb euroinformatyczna[Porównaj]
1Lc politechniczna[Porównaj]
XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi [Porównaj]
I A geograficzno-informatyczna[Porównaj]
I B bilogiczno-angielska[Porównaj]
XXXIV Liceum Ogolnokształcące im. Mikołaja Kopernika[Porównaj]
XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi [Porównaj]
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy[Porównaj]
Technikum Administracji w ZS w Bolechowie[Porównaj]
1A administracyjna[Porównaj]
Technikum Architektury Krajobrazu-Budowlane[Porównaj]
1a TB budownictwa[Porównaj]
1a TAK architektury krajobrazu[Porównaj]
1b TAK architektury krajobrazu[Porównaj]
Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa[Porównaj]
I A[Porównaj]
Technikum Budowlano - Drzewne[Porównaj]
I aT architektura krajobrazu [Porównaj]
IbT budowlana[Porównaj]
IdT drzewna[Porównaj]
IfT instalacyjna[Porównaj]
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 [Porównaj]
T1 a, b, c ekonomiczna[Porównaj]
T1d organizacja reklamy[Porównaj]
T1e obsługi turystycznej[Porównaj]
T1f informatyczna[Porównaj]
Technikum Ekonomiczno -Handlowe[Porównaj]
T AB ekonomiczna[Porównaj]
T C ekonomiczna[Porównaj]
T D ekonomiczna[Porównaj]
T E hotelarska[Porównaj]
T F hotelarska[Porównaj]
T G hotelarska[Porównaj]
T H turystyczna[Porównaj]
T J logistyczna[Porównaj]
T K logistyczna[Porównaj]
T O kelnerska[Porównaj]
T P organizacji reklamy[Porównaj]
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne[Porównaj]
Technik elektronik[Porównaj]
Technik informatyk[Porównaj]
Technik mechatronik[Porównaj]
Technik mechanik[Porównaj]
Technikum Elektryczno- Elektroniczne[Porównaj]
1a elektryczna[Porównaj]
1b informatyczna[Porównaj]
1c informatyczna[Porównaj]
1d elektroniczna[Porównaj]
Technikum Energetyczne [Porównaj]
1T1 elektroniczna[Porównaj]
1T2 elektryczna[Porównaj]
1T3 elektryczna[Porównaj]
1T4 informatyczna[Porównaj]
Technikum Gastronomiczne[Porównaj]
1kl kelnerska[Porównaj]
1ak kucharska[Porównaj]
1h hotelarska[Porównaj]
1u gastronomiczna[Porównaj]
Technikum Geodezyjno-Drogowe[Porównaj]
GA geodezyjna[Porównaj]
GB geodezyjna[Porównaj]
GD drogowa[Porównaj]
Technikum Handlowe[Porównaj]
Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu [Porównaj]
1 ta agrobiznes[Porównaj]
1 tm mechanizacja[Porównaj]
Technikum Komunikacji[Porównaj]
1Ta elektroniczna[Porównaj]
1Tb informatyczna[Porównaj]
1Tc informatyczna[Porównaj]
1Td informatyczna[Porównaj]
Technikum Logistyczne w Zespole Szkół w Mosinie [Porównaj]
T1 logistyczna[Porównaj]
T2 architektury krajobrazu[Porównaj]
Technikum Mechaniczne[Porównaj]
IT1[Porównaj]
IT2[Porównaj]
Technikum Nr 19 w Poznaniu[Porównaj]
TC-CAD/CAM informatyczna[Porównaj]
TG graficzna[Porównaj]
TD-DESIGNER[Porównaj]
T-BD Bazy Danych[Porównaj]
T-W aplikacje www[Porównaj]
Graf/Designer[Porównaj]
Cad/Bazy[Porównaj]
Technikum nr 22 w Zespole Szkół Chemicznych[Porównaj]
1A analityczna[Porównaj]
Technikum Nr 6[Porównaj]
IaT elektroniczno-mechoaniczna[Porównaj]
IbT logistyczna[Porównaj]
IcT organizacja reklamy[Porównaj]
Technikum Odzieżowo-Usługowe[Porównaj]
Technikum Poligraficzno- Administracyjne[Porównaj]
I C graficzna[Porównaj]
L logistyczna[Porównaj]
P poligraficzna[Porównaj]
I R organizacja reklamy[Porównaj]
E ekonomiczna[Porównaj]
Technikum Przemysłu Spożywczego[Porównaj]
1HA hotelarska[Porównaj]
1HB hotelarska[Porównaj]
1DK kucharska[Porównaj]
1TK technologia żywności[Porównaj]
1TO gastronomiczna[Porównaj]
Technikum Samochodowe[Porównaj]
1at/T samochodowa Toyota[Porównaj]
1bt/P samochodowa Peugeot[Porównaj]
1ct/VS samochodowa Volkswagen/Skoda[Porównaj]
1dt/H samochodowa Honda/Vovlo[Porównaj]
1et/AF samochodowa Audi/Ford[Porównaj]
1ft/M samochodowa Mercedes[Porównaj]
1gt/VA samochodowa Audi/Ford[Porównaj]
Technikum w Murowanej Goślinie (ZS im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy)[Porównaj]
ITh hotelarska[Porównaj]
ITi informatyczna[Porównaj]
ITż żywienie i gospodarstwo domowe[Porównaj]
ITm mechaniczna[Porównaj]
ITmt mechatroniczna[Porównaj]
Technikum w Rokietnicy (ZS im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy)[Porównaj]
Ia TI informatyczna[Porównaj]
Ia TAK architektura krajobrazu[Porównaj]
ITH hotelarska[Porównaj]
Technikum w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy[Porównaj]
Ib TAK architektura krajobrazu[Porównaj]
Ib TO ogrodnicza[Porównaj]
Ib Ti informatyczna[Porównaj]
Technikum w Zespole Szkół nr.1 w Swarzędzu[Porównaj]
TE ekonomiczna[Porównaj]
TG kucharska[Porównaj]
TH hotelarska[Porównaj]
TI informatyczna[Porównaj]
TL logistyczna[Porównaj]
Technikum Łączności [Porównaj]
1 aT elektroniczna[Porównaj]
1 b1 T informatyczna[Porównaj]
1 b2 T informatyczna[Porównaj]
1dT teleinformatyczna[Porównaj]
Zespół Szkół Budowlanych[Porównaj]
Technik architektury krajobrazu[Porównaj]
Technik budownictwa[Porównaj]
Technik urządzeń sanitarnych[Porównaj]
I Liceum Profilowane w ZS1 w Swarzędzu [Porównaj]
II Liceum Profilowane[Porównaj]
II Liceum Profilowane w Swarzędzu[Porównaj]
IV Liceum Profilowane[Porównaj]
LA ekonomiczno-administracyjna[Porównaj]
TB "policyjna"[Porównaj]
LCD usługowo-gospodarcza[Porównaj]
IX Liceum Profilowane w Zespole Szkół Samochodowych[Porównaj]
Liceum Profilowane w Poznaniu (w Zespole Szkół w Rokietnicy)[Porównaj]
Liceum Profilowane w Rokietnicy[Porównaj]
Liceum Profilowane w ZS Pobiedziskach Letnisku [Porównaj]
IC "zarządzanie informacją"[Porównaj]
ID ekonomiczno-administracyjna[Porównaj]
Liceum Profilowane w ZS w Bolechowie[Porównaj]
Liceum Profilowane w ZS w Mosinie[Porównaj]
LP1 ekonomiczno-administracyjny[Porównaj]
LP2 "zarządzanie informacją"[Porównaj]
V Liceum Profilowane [Porównaj]
VI Liceum Profilowane im. rotmistrza Witolda Pileckiego[Porównaj]
IaL usługowo-gospodarcza[Porównaj]
IbL socjalna[Porównaj]
IcL socjalna[Porównaj]
VIII Liceum Profilowane w Zespole Szkół Odzieżowych[Porównaj]
XIX Liceum Profilowane w Zespole Szkół Licealno – Technicznych[Porównaj]
XVIII Liceum Profilowane w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych[Porównaj]
XXI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Budownictwa nr 1[Porównaj]
XXII Liceum Profilowane z Zespole Szkół Chemicznych[Porównaj]
1P2 socjalna[Porównaj]
XXIII Liceum Profilowane w Zespole Szkół Odzieżowych[Porównaj]
I S socjalna[Porównaj]
XXIX Liceum Profilowane w Zespole Szkół Mechanicznych[Porównaj]
XXVI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Elektrycznych[Porównaj]
XXVII Liceum Profilowane w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2[Porównaj]
XXVIII Liceum Profilowane w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych[Porównaj]
XXX Liceum Profilowane [Porównaj]
XXXI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych[Porównaj]
XXXII Liceum Profilowane w Zespole Szkół Komunikacji[Porównaj]
XXXIII Liceum Profilowane w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych[Porównaj]
XXXIV Liceum Profilowane w Zespole Szkół Łączności[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 18 w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych[Porównaj]
1A [Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22 w Zespole Szkół Chemicznych[Porównaj]
1z chemiczna[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 23 w Zespole Szkół Odzieżowych[Porównaj]
I1 fryzjerska[Porównaj]
I2 fryzjerska[Porównaj]
I3 fryzjerska[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 27 w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2[Porównaj]
1z elektryczna[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28 w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych[Porównaj]
I-1-stolarz[Porównaj]
I-1-tapicer[Porównaj]
I-2-techn.rob.wykoń.[Porównaj]
I-3-monter instal.[Porównaj]
I-3-inne zawody[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 29[Porównaj]
Iz1-monter mechatronik[Porównaj]
Iz2-elektryk[Porównaj]
Iz3-mechanik precyzyjny[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych[Porównaj]
1am kucharska[Porównaj]
1bm kucharska[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 31 w Zespole Szkół Technicznych[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 34[Porównaj]
1aZ montażowa[Porównaj]
1bZ elektroniczna[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Zespole Szkół Handlowych[Porównaj]
Z AB handlowa[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w ZSH im. Jarogniewa Drwęskiego[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 im. rotmistrza Witolda Pileckiego[Porównaj]
IaZ elektroniczna[Porównaj]
IbZ samochodowa[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 im. Joachima Lelewela[Porównaj]
IZ drukarska[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego[Porównaj]
1C cukiernicza[Porównaj]
1P piekarska[Porównaj]
1KA kucharska[Porównaj]
1KB kucharska[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 w Zespole Szkół Samochodowych[Porównaj]
1az/O samochodowa[Porównaj]
1bz/OC samochodowa[Porównaj]
1cz/R samochodowa[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Murowanej Goślinie[Porównaj]
IA samochodowo-mechatroniczna[Porównaj]
IB wielozawodowa[Porównaj]
IC wielozawodowa[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rokietnicy[Porównaj]
1Az wielozawodowa[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Budowlanych[Porównaj]
1a trw wykończeniowa[Porównaj]
1b trw wykończeniowa[Porównaj]
1 a mps samochodowa[Porównaj]
1 a elmech elektromechaniczna[Porównaj]
1 b elmech elektromechaniczna[Porównaj]
1 blach blacharska[Porównaj]
1 lak lakiernicza[Porównaj]
1 inst instalacyjna[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZS w Mosinie[Porównaj]
1a wielozawodowa[Porównaj]
1b wielozawodowa[Porównaj]
1c wielozawodowa[Porównaj]
1d wielozawodowa[Porównaj]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZS1 w Swarzędzu [Porównaj]
IA handlowa[Porównaj]
IC kucharska[Porównaj]
ID samochodowa[Porównaj]
IE wielozawodowa[Porównaj]
IF mechatroniczna[Porównaj]
IG samochodowo-lakiernicza[Porównaj]
1H obrabiarki skrawające[Porównaj]
IJ fryzjerska[Porównaj]
Zespół Szkół Budowlanych[Porównaj]
Malarz - tapeciarz[Porównaj]
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych[Porównaj]
Mechanik pojazdów samochodowych[Porównaj]
Blacharz samochodowy[Porównaj]
Lakiernik[Porównaj]
Elektromechanik pojadów samochodowych[Porównaj]
Cieśla [Porównaj]
Dekarz[Porównaj]
Stolarz[Porównaj]
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie[Porównaj]
Monter instalacji sanitarnych[Porównaj]

Powered by Drupal - Modified by Danger4k