Licea ogólnokształcące

Szkoły
Gmina / dzielnica Poznanianależy do zespołu szkółtyp jednostkitryb nauki
Przedmiot wiodący 1Przedmiot wiodący 2Język kontynuowanyKlasa integracyjna

Javascript is required to view this map.

Szkoły i klasy
SzkołaKlasyOpcje
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego[Porównaj]
Abakus[Porównaj]
Columbus[Porównaj]
Europa[Porównaj]
Medicus[Porównaj]
Omega gr.1[Porównaj]
Omega gr.2[Porównaj]
Medicus francuski gr.1[Porównaj]
Medicus francuski gr.2[Porównaj]
II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej [Porównaj]
1A Medialna[Porównaj]
1B Politechniczna[Porównaj]
1C Przyrodnicza[Porównaj]
1D Akademicka[Porównaj]
1E Europejska[Porównaj]
1F Pre-IB[Porównaj]
II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu[Porównaj]
I a "Arlekin"[Porównaj]
I b "Civitas"[Porównaj]
I c "Vita"[Porównaj]
I d "Beta"[Porównaj]
I e "Olimpia"[Porównaj]
I f "Gea"[Porównaj]
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego[Porównaj]
Ia - Pitagoras[Porównaj]
Ib - Vespucci[Porównaj]
Ic - Linux[Porównaj]
Id - Norwid[Porównaj]
Ie - Chrobry[Porównaj]
If - Avicenna[Porównaj]
Ig - Linneusz[Porównaj]
III Liceum Ogólnokształcące w ZS1 w Swarzędzu[Porównaj]
AI-matematyczno-informatyczna[Porównaj]
BH humanistyczno-dziennikarska[Porównaj]
CS-sportowa[Porównaj]
DL-lotnicza[Porównaj]
ES-społeczna[Porównaj]
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej[Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
1B ekonomiczna[Porównaj]
1C biologiczno-chemiczna[Porównaj]
1D informatyczna[Porównaj]
1E politechniczna[Porównaj]
1F turystyczna[Porównaj]
1G medialna[Porównaj]
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta[Porównaj]
1A przyrodnicza[Porównaj]
1B mat-fiz[Porównaj]
1C ekonomiczna[Porównaj]
1D turystyczna[Porównaj]
1E akademicka-hum[Porównaj]
1F ekologiczna[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku [Porównaj]
IA humanistyczna[Porównaj]
IC ekonomiczna[Porównaj]
IC przyrodnicza[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie[Porównaj]
1A sportowa[Porównaj]
1B humanistyczna[Porównaj]
1C ekonomiczna[Porównaj]
1D europejska[Porównaj]
1E przyrodnicza[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny [Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
1B humanistyczna[Porównaj]
1C biologiczno-chemiczna[Porównaj]
1D biologiczno-chemiczna[Porównaj]
1E matematyczno-fizyczna[Porównaj]
1F matematyczno-fizyczna[Porównaj]
1G menedżerska[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy[Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym [Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
1B matematyczno-informatyczna[Porównaj]
1C biologiczno-geograficzna[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego[Porównaj]
1a sportowa[Porównaj]
1s1 kajakarska[Porównaj]
1s2 pływacko-siatkarska[Porównaj]
1s3 wioślarsko-koszykarska[Porównaj]
1s4 hokejowa[Porównaj]
1s5 piłkarska[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące w ZS Pobiedziskach Letnisku[Porównaj]
1A ogólna[Porównaj]
1B ogólna[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie[Porównaj]
1A humanistyczno-dziennikarska[Porównaj]
1B przyrodniczo-ekologiczna[Porównaj]
1D sportowo-obronna[Porównaj]
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Mosinie[Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
1B matematyczna[Porównaj]
1C biol-chem[Porównaj]
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej[Porównaj]
1a - ekologiczna[Porównaj]
1b - teatralno-filmowa[Porównaj]
1c - biologiczno-chemiczna[Porównaj]
1d - dziennikarska[Porównaj]
1e - politechniczna[Porównaj]
1f - geograficzno-społeczna (integracyjna)[Porównaj]
1g - krajoznawczo-turystyczna[Porównaj]
1h - europejska[Porównaj]
1i - informatyczna[Porównaj]
VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego[Porównaj]
1a dziennikarska[Porównaj]
1b humanistyczna[Porównaj]
1c matematyczna[Porównaj]
1d matematyczno-ekonomiczna[Porównaj]
1e medyczna[Porównaj]
1f przyrodnicza[Porównaj]
1g humanistyczna[Porównaj]
1h turystyczna[Porównaj]
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki[Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
1B biologiczno-chemiczna[Porównaj]
1C przyrodnicza[Porównaj]
1D politechniczna[Porównaj]
1E dwujęzyczna[Porównaj]
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza[Porównaj]
Ia Matematyczna[Porównaj]
Ib Matematyczna[Porównaj]
Ic Matematyczna[Porównaj]
Id Matematyczno-geograficzna[Porównaj]
Ie Biologiczno-chemiczna[Porównaj]
If Biologiczno-chemiczna[Porównaj]
Ig Humanistyczna[Porównaj]
X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II w ZSO nr 8[Porównaj]
1A administracyjno-prawnicza[Porównaj]
1B informatyczno – politechniczna [Porównaj]
1C dyplomatyczno-konsularna[Porównaj]
1D przyrodnicza[Porównaj]
1E humanistyczno-filmoznawcza[Porównaj]
1 F turystyczno-marketingowa [Porównaj]
1G dziennikarska [Porównaj]
XI Liceum Ogólnokształcące im. J.W. Zembrzuskich[Porównaj]
1 biologiczno-chemiczna[Porównaj]
1 lingwistyczna[Porównaj]
1 "dialog kultur"[Porównaj]
1 humanistyczna[Porównaj]
1 matematyczna z elementami ekonomii i statystyki[Porównaj]
1 "edukacja europejska"[Porównaj]
1 wschodnioznawcza - "Polska-Wschód"[Porównaj]
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie[Porównaj]
1a biol-geog[Porównaj]
1b humanistyczna[Porównaj]
1c historyczna[Porównaj]
1d biol-chem[Porównaj]
1e mat-fiz[Porównaj]
1f geog-ang[Porównaj]
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego [Porównaj]
1a humanistyczna[Porównaj]
1b informatyczna[Porównaj]
1c biologiczno-chemiczna[Porównaj]
1d politologiczna[Porównaj]
1e językowo-geograficzna[Porównaj]
1L - Sportowa klasa lotnicza[Porównaj]
XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego[Porównaj]
1 Europa[Porównaj]
1 Humanus Press[Porównaj]
1 Humanus Lex[Porównaj]
1 Ti R (Turystyka i Rekreacja)[Porównaj]
1 GEO (geograficzno-informatyczna)[Porównaj]
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu[Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
1b mat-fiz[Porównaj]
1c geograficzna[Porównaj]
1d biol-chem[Porównaj]
XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych[Porównaj]
1LA biologiczno-geograficzna[Porównaj]
1LB geograficzno-angielska[Porównaj]
1LC dziennikarsko-teatralna[Porównaj]
XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego[Porównaj]
1a teatralna[Porównaj]
1b dziennikarska[Porównaj]
1c teatralno-filmowa[Porównaj]
1d teatralna[Porównaj]
1e policyjna[Porównaj]
1f sportowa[Porównaj]
XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Andersa w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1[Porównaj]
1 OB językowa[Porównaj]
1 OC ogólna[Porównaj]
1 OD humanistyczna[Porównaj]
XXII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Chemicznych[Porównaj]
1 L1 biol-chem [Porównaj]
1L2 europejska[Porównaj]
1L3 informatyczna[Porównaj]
1L4 humanistyczna[Porównaj]
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta[Porównaj]
1LO[Porównaj]
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka[Porównaj]
1 dziennikarska[Porównaj]
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej[Porównaj]
O/1 bankowa[Porównaj]
O/1 psychologiczno-pedagogiczna[Porównaj]
O/2 sportowo-obronna[Porównaj]
O/3 policyjna[Porównaj]
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej[Porównaj]
IA teatralna[Porównaj]
IB dziennikarska[Porównaj]
IC matematyczno-informatyczna[Porównaj]
ID europejsko-turystyczna[Porównaj]
IE biologiczno-chemiczna[Porównaj]
XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Zygalskiego[Porównaj]
1A humanistyczna[Porównaj]
1B europejska[Porównaj]
1C językowa[Porównaj]
1D sportowa[Porównaj]
XXVIII Liceum Ogólnokształcące im.Bolesława Chrobrego [Porównaj]
1 aL humanistyczna[Porównaj]
1 bL teatralna[Porównaj]
1 eL biznesowa[Porównaj]
1 fL prawno-społeczna[Porównaj]
XXX Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela[Porównaj]
I Aw[Porównaj]
I Bw[Porównaj]
Ci[Porównaj]
XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Michała Drzymały[Porównaj]
1 LO eko_turystyczna [Porównaj]
1 a sportowa [Porównaj]
1 bs piłkarska [Porównaj]
XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Hipolita Cegielskiego[Porównaj]
1La filmowa[Porównaj]
1Lb euroinformatyczna[Porównaj]
1Lc politechniczna[Porównaj]
XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi [Porównaj]
I A geograficzno-informatyczna[Porównaj]
I B bilogiczno-angielska[Porównaj]
XXXIV Liceum Ogolnokształcące im. Mikołaja Kopernika[Porównaj]
XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi [Porównaj]
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy[Porównaj]

Powered by Drupal - Modified by Danger4k