Technika

Szkoły
Gmina / dzielnica Poznanianależy do zespołu szkółtryb naukityp jednostki
Przedmiot wiodący 1Przedmiot wiodący 2Język kontynuowanyJęzyk kontynuowany

Javascript is required to view this map.

Szkoły i klasy
SzkołaKlasyOpcje
Technikum Administracji w ZS w Bolechowie[Porównaj]
1A administracyjna[Porównaj]
Technikum Architektury Krajobrazu-Budowlane[Porównaj]
1a TB budownictwa[Porównaj]
1a TAK architektury krajobrazu[Porównaj]
1b TAK architektury krajobrazu[Porównaj]
Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa[Porównaj]
I A[Porównaj]
Technikum Budowlano - Drzewne[Porównaj]
I aT architektura krajobrazu [Porównaj]
IbT budowlana[Porównaj]
IdT drzewna[Porównaj]
IfT instalacyjna[Porównaj]
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 [Porównaj]
T1 a, b, c ekonomiczna[Porównaj]
T1d organizacja reklamy[Porównaj]
T1e obsługi turystycznej[Porównaj]
T1f informatyczna[Porównaj]
Technikum Ekonomiczno -Handlowe[Porównaj]
T AB ekonomiczna[Porównaj]
T C ekonomiczna[Porównaj]
T D ekonomiczna[Porównaj]
T E hotelarska[Porównaj]
T F hotelarska[Porównaj]
T G hotelarska[Porównaj]
T H turystyczna[Porównaj]
T J logistyczna[Porównaj]
T K logistyczna[Porównaj]
T O kelnerska[Porównaj]
T P organizacji reklamy[Porównaj]
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne[Porównaj]
Technik elektronik[Porównaj]
Technik informatyk[Porównaj]
Technik mechatronik[Porównaj]
Technik mechanik[Porównaj]
Technikum Elektryczno- Elektroniczne[Porównaj]
1a elektryczna[Porównaj]
1b informatyczna[Porównaj]
1c informatyczna[Porównaj]
1d elektroniczna[Porównaj]
Technikum Energetyczne [Porównaj]
1T1 elektroniczna[Porównaj]
1T2 elektryczna[Porównaj]
1T3 elektryczna[Porównaj]
1T4 informatyczna[Porównaj]
Technikum Gastronomiczne[Porównaj]
1kl kelnerska[Porównaj]
1ak kucharska[Porównaj]
1h hotelarska[Porównaj]
1u gastronomiczna[Porównaj]
Technikum Geodezyjno-Drogowe[Porównaj]
GA geodezyjna[Porównaj]
GB geodezyjna[Porównaj]
GD drogowa[Porównaj]
Technikum Handlowe[Porównaj]
Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu [Porównaj]
1 ta agrobiznes[Porównaj]
1 tm mechanizacja[Porównaj]
Technikum Komunikacji[Porównaj]
1Ta elektroniczna[Porównaj]
1Tb informatyczna[Porównaj]
1Tc informatyczna[Porównaj]
1Td informatyczna[Porównaj]
Technikum Logistyczne w Zespole Szkół w Mosinie [Porównaj]
T1 logistyczna[Porównaj]
T2 architektury krajobrazu[Porównaj]
Technikum Mechaniczne[Porównaj]
IT1[Porównaj]
IT2[Porównaj]
Technikum Nr 19 w Poznaniu[Porównaj]
TC-CAD/CAM informatyczna[Porównaj]
TG graficzna[Porównaj]
TD-DESIGNER[Porównaj]
T-BD Bazy Danych[Porównaj]
T-W aplikacje www[Porównaj]
Graf/Designer[Porównaj]
Cad/Bazy[Porównaj]
Technikum nr 22 w Zespole Szkół Chemicznych[Porównaj]
1A analityczna[Porównaj]
Technikum Nr 6[Porównaj]
IaT elektroniczno-mechoaniczna[Porównaj]
IbT logistyczna[Porównaj]
IcT organizacja reklamy[Porównaj]
Technikum Odzieżowo-Usługowe[Porównaj]
Technikum Poligraficzno- Administracyjne[Porównaj]
I C graficzna[Porównaj]
L logistyczna[Porównaj]
P poligraficzna[Porównaj]
I R organizacja reklamy[Porównaj]
E ekonomiczna[Porównaj]
Technikum Przemysłu Spożywczego[Porównaj]
1HA hotelarska[Porównaj]
1HB hotelarska[Porównaj]
1DK kucharska[Porównaj]
1TK technologia żywności[Porównaj]
1TO gastronomiczna[Porównaj]
Technikum Samochodowe[Porównaj]
1at/T samochodowa Toyota[Porównaj]
1bt/P samochodowa Peugeot[Porównaj]
1ct/VS samochodowa Volkswagen/Skoda[Porównaj]
1dt/H samochodowa Honda/Vovlo[Porównaj]
1et/AF samochodowa Audi/Ford[Porównaj]
1ft/M samochodowa Mercedes[Porównaj]
1gt/VA samochodowa Audi/Ford[Porównaj]
Technikum w Murowanej Goślinie (ZS im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy)[Porównaj]
ITh hotelarska[Porównaj]
ITi informatyczna[Porównaj]
ITż żywienie i gospodarstwo domowe[Porównaj]
ITm mechaniczna[Porównaj]
ITmt mechatroniczna[Porównaj]
Technikum w Rokietnicy (ZS im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy)[Porównaj]
Ia TI informatyczna[Porównaj]
Ia TAK architektura krajobrazu[Porównaj]
ITH hotelarska[Porównaj]
Technikum w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy[Porównaj]
Ib TAK architektura krajobrazu[Porównaj]
Ib TO ogrodnicza[Porównaj]
Ib Ti informatyczna[Porównaj]
Technikum w Zespole Szkół nr.1 w Swarzędzu[Porównaj]
TE ekonomiczna[Porównaj]
TG kucharska[Porównaj]
TH hotelarska[Porównaj]
TI informatyczna[Porównaj]
TL logistyczna[Porównaj]
Technikum Łączności [Porównaj]
1 aT elektroniczna[Porównaj]
1 b1 T informatyczna[Porównaj]
1 b2 T informatyczna[Porównaj]
1dT teleinformatyczna[Porównaj]
Zespół Szkół Budowlanych[Porównaj]
Technik architektury krajobrazu[Porównaj]
Technik budownictwa[Porównaj]
Technik urządzeń sanitarnych[Porównaj]

Powered by Drupal - Modified by Danger4k