Przewodnik po stronie

Na stronie www.gdziepogimnazjum.poznan.pl masz:

1) w górnym-prawym rogu, od lewej: home, kontakt, o stronie.

2) u dołu headera (nagłówka) po lewej stronie - jak podają tytuły,

3) u dołu headera (nagłówka) na szarym półwałku:
- test 49 - test umożliwiający osobie kończącej gimnazjum zorientować się w zainteresowaniach (komputer tworzy ranking 7 kategorii zainteresowań ucznia) i wybrać szkołę ponadgimnazjalną (LO, LP, technikum, ZSZ) o profilu odpowiednim z jego zainteresowaniami
- porównaj placówki i porównaj klasy - gdy już przy pomocy innych narzędzi (opis poniżej) wybierzesz szkoły z klasami, które Cię interesują - możesz je między sobą porównać pod względem wszelkich pól, które je opisują.

4) W lewym panelu masz bloki Katalog Główny, Menu i Zaloguj (który przeznaczony jest jedynie dla właściciela serwisu). Poniżej opiszemy więc zawartość i sposób korzystania jedyni z pierwszych dwóch z nich.

a) Katalog Główny.
Znajdziesz w nim informacje o interesujących Cię szkołach. Wybierasz dany typ szkoły ponadgimnazjalnej - np. LO, i od razu pojawiają się wszystkie znajdujące się w naszej bazie licea ogólnokształcące. Od razu - poprzez filtry - możesz ograniczyć ich liczbę do tych, które spełniają Twoje wstępne oczekiwania, i to zarówno co do szkół (I linia), jak i klas (II linia). Wyszukane licea na mapie reprezentowane są tarczkami i dodatkowo wypisane są pod mapą. Kliknięcie na tarczkę powoduje otwarcie się dymka, w którym pojawia się nazwa konkretnego LO.
Poprzez kliknięcie na ową nazwę (na dymku lub pod mapą) - przechodzisz do opisu tego konkretnego LO.
Wszystkie LO (podobnie, jak i inne szkoły ponadgimnazjalne danego typu) są sformatowane wg tego samego schematu, dzięki czemu są w pełni porównywalne !!!
Poszczególne LO (lub jedynie klasy) możesz dodawać do porównania - by móc łatwo wybrać najodpowiedniejsze dla siebie. Czynisz to z poziomu wyświetlania liców.

b) Menu
Tu znajdziesz informację o egzaminach końcowych w gimnazjach (od których zależy da jakiej szkoły ponadgimnazjalnej się dostaniesz), jak i informacje na temat niniejszego serwisu.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k